TÜM DOMUZ AVCILARININ KATKILARINI BEKLİYORUZ.... www.avkani.tr.gg
   
  Kocaeli Domuz Avcıları ve Atıcıları Gurubu
  Yivsiz av tüfekleri.
 

YİVSİZ AV TÜFEKLERİ
 

KIRMA ÇİFTE (Yan-yana namlu sistemi)
 

 

Kırma çifteler yan-yana iki namluludurlar. Bunların genellikle standart
olanlarının sağ namluları yarım şok (modified) ve sol namluları tam şok
(full-choke) olur. Ancak değişik kullanımlar için sağ namlu kaval (Skeet No.1)
ve sol namlu yarım şok(modified) veya istek ve arzuya göre her iki namlu Skeet
No1 veya Skeet No2 veya Silindir namlu (slug) şeklinde olabilir.
Çiftelerin kullanım ve tercih sebebi, iki fişekli ve yan-yana olmasından dolayı
kolay ve kısa sürede doldurulması ve nişana çok uygun gelmesidir.
Kullanıcının isteği çerçevesince; ejektörlü, tek tetik-selektörlü veya standart
çift tetik olarak imal edilirler.
 

 

 

SÜPERPOZE (Alt üst namlu sistemi)
 Üst üste iki namluludurlar. Çoğunlukla alt namlu yarım şok (modified) üst namlu
ise tam şok (full-choke) olur. Bu tip çiftelerin tercih sebebi, nişan bakımından
tek namlu üzerinden nişana alışmış olanlar için elverişli olmasıdır. Süperpose'ler
de yan-yana çifteler gibi arzu ve amaca uygun olarak değişik namlu yapılarında üretilirler.
 

 

 

 

TEK KIRMA TÜFEKLER
 Bu cins tüfeklerde tek fişek kullanılır. Ucuz oldukları için en fazla acemi avcılar
ve ava yeni başlamış avcılar için tavsiye edilir. Bunların namluları SkeetNo.1 ve
Skeet No2 olur.
 

 
 

TEK NAMLULU YARI OTOMATİK TÜFEKLER
 Yarı otomatik silahlarda amaç, tetiğin çekilmesini takiben boş kovanın atılması ve
yerinin yenisi ile doldurulması ile ilgili işlemlerin, kullanıcının müdahalesi
olmaksızın yapılmasıdır. Bu tip silahlarda bunu sağlamak için tepmeli ve gaz
kaçırmalı olmak üzere iki ayrı sistem kullanılır.
Sistem ne olursa olsun, bu tür silahlarda mantık, boş kovanın dışarı atılıp
yenisinin namluya sürülmesi ve tetik sisteminin kurulması ile ilgili işlemlerin
otomatik olarak yapılması prensibine dayanır. İlk hareket, kurma kolunun el yardımı
ile geri çekilerek serbest bırakılması ile fişeğin yatağa yerleştirilmesi ile olur.
Yarı otomatik yivsiz av tüfeklerinin hazneleri 9+1 e kadar fişek barındırabilir. Bu
tip tüfeklerin en büyük handikabı fişek kullanıldıkça değişen ağırlık merkezine sahip
olmalarıdır.  
 

 
 

TEK NAMLULU POMPALI TÜFEKLER
 Pompa hareketli yivsiz av tüfeklerinde fişek yatağını kapatan sürgü mekanizması el
kundağına bağlıdır. Kundağın geri hareketi ile bu parça da geri gelerek boş kovanı
dışarı atar. Sonrasında, kundağın ileri itilmesi ile yeni fişek yatağına
yerleştirilir ve tetik mekanizması kurulmuş olur. Tutukluk yapması çok zayıf,
fişek seçici olmayan son derece güvenilir silahlardır. Ancak her pompa hareketinde
nişanın kaybolması dezavantaj oluşturmaktadır. 
   

YİVSİZ AV TÜFEKLERİNDE NAMLU 
 Yivsiz av tüfeklerinde namlular, kullanım alanlarına bağlı olarak değişik çap,
namlu boyları ve şoklarda veya bunların değişik kombinasyonlarında imal edilirler.

Av tüfeklerinde çap:
Çap, yivsiz av tüfeklerinde namlu iç genişliğinin ifadesidir. Günümüzde kullanılan
çap ölçüsü, eski İngiliz sistemine göre yapılmıştır. Buna göre 0,4536gr saf kurşun
(1 pound) 12 eşit parçaya bölündükten sonra meydana gelen sayı, o silahın çapı
olarak kabul edilmiştir.Söz konusu çap ölçüsüne göre bölmeden dolayı rakam büyüdükçe, namlu açıklığı da ufalmaktadır.
Buna göre 1 pound saf kurşunun 12 ye bölünmesi 12 çapı, 16 ya bölünmesi 16 çapı
vermektedir. Yivli av tüfeklerinde çap 4'ten başlayarak 8, 10, 12, 14, 16, 20, 28, 32 ve 36 seklinde bulunur.

Av tüfeklerinde namlu boyları:
Standart namlu boyları olarak av tüfeklerinde ağırlıkla 65cm, 70cm ve 75cm boylar
kabul görse de, günümüzde 50cm den 86cm ye kadar değişik uzunluklarda namlulu tüfekler
bulmak mümkündür. Namlu boyu bir tüfek tasarımı meselesidir, namlu boyunun menzile
bir etkisi bulunmamaktadır. Aynı şartlarda 60cm bir namlunun menzili ne ise 85cm
namlunun da aynıdır.

Av tüfeklerinde şok:
Şok, namlu iç çapının namlu ağızının 8-10cm içinden başlayarak çok hafif daralmaya
uğramasıdır. 12 çapta sıradan bir namlunun 0,729 inç olduğunu varsayarsak, bu
namlunun tam şok olan ağız kısmı ortalama olarak 0,689 inç boyuta daralır.
Çeşitli amaçlara uygun olarak değişik şok tipleri geliştirilmiştir, bunlar
sırasıyla şöyledir:
*Kaval namlu (Skeet No.1)
Kaval namludan çıkan saçma gurubu, namlu çıkış ağzından itibaren genişler. 35m
uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12  çap kaval namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla
yapılan atışta ortalama olarak %40 saçma isabet eder, dolayısı ile %60 oranında
saçma boşa gider-yayılır.
*Silindir namlu
Bu tip namludan çıkan saçma gurubu, namlu çıkışından itibaren, kaval namluya oranla
daha toplu olarak yayılır. 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12  çap silindir
namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak %45 saçma isabet
eder, dolayısı ile %55 oranında saçma boşa gider-yayılır.
*Düzeltilmiş silindir namlu (improved)
Böyle bir namludan çıkan saçma gurubu, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12  çap
düzeltilmiş silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak
%50 saçma isabet eder, dolayısı ile %50 oranında saçma boşa gider-yayılır.
*Çeyrek şok namlu (Skeet No.2)
Bu tip şoklu bir namludan çıkan saçma gurubu, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12
çap düzeltilmiş silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama
olarak %55 saçma isabet eder, dolayısı ile %45 oranında saçma boşa gider-yayılır.
*Yarım şok namlu (modified)
Bu karakterde şoka sahip bir namludan, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12  çap
düzeltilmiş silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak
%60 saçma isabet eder, dolayısı ile %40 oranında saçma boşa gider-yayılır.
*Üç çeyrek şok namlu (improved-modified)
Üç çeyrek şoka sahip bir namludan, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12  çap
düzeltilmiş silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak
 %65 saçma isabet eder, dolayısı ile %35 oranında saçma boşa gider-yayılır.
*Tam şok namlu (full)
Tam şoka sahip bir namludan, 35m uzaklıktaki 1m²lik nişan yüzeyine, 12  çap düzeltilmiş
silindir namlulu silahla, 70 mm.lik kartuşla yapılan atışta ortalama olarak %70 saçma
isabet eder, dolayısı ile %30 oranında saçma boşa gider-yayılır.

Av tüfeklerinde Şoklar namluda sabit olabilecekleri gibi, isteğe bağlı olarak namlu
ucundaki bileziğin döndürülmesi ile değiştirilebilen (polychoke), takılıp sökülebilen
(mobil- invektor) şoklar da mevcuttur.


 

 

Paradoks namlulu av tüfekleri:
Genellikle büyük avlarda tek kurşun atılmak üzere yapılmış silahlardır. Temel yapısı
silindir olan namlu boyunun 1/2 sinden itibaren yivler açılmıştır. Özellikle büyük
avlar ve kısa mesafeli tehlikeli avlarda omuzlama sürati açısından avantaj sağlayan
çiftelerde, ikinci atışın kısa mesafeden gerçekleştiği ve kuş avlarında olduğu gibi
avın namlu altına girer pozisyonda olduğu atışlarda etkilidirler. Paradoks namlulu
yivsiz av tüfekleri, yivli silahların karmaşık prosedürlere bağlı olduğu ülkemizde,
yivsiz tüfekler statüsünde olduklarından ve uzak mesafe istemeyen büyük avlar söz
konusu olduğunda uygun silahlardır.
 

 AV TÜFEKLERİNDE FİŞEK YATAĞI

Av tüfeklerinin namlu altlarında, şok bildiriminin yanısıra damgalanmış olan örn.
12/65, 12/70 veya 16/65, 16/70 veya 20/65, 20/70 gibi rakamlarda 1. hane tüfeğin
çapını gösterirken, ikinci hane fişek yatağının uzunluğunu belirtmektedir.
Bu sebeple söz konusu tüfekte kullanılabilecek fişekler bu standarda uygun olmalıdır.
Yanlış fişek kullanımı ciddi kazalara sebebiyet verebilir.
 

                  
DİPÇİK VEYA KUNDAK

 Dipçik veya kundak, acılıkta silahın en önemli unsurlarıdır. Bunu açıklayabilmek için,
ilk önce çeşitli kundak şekillerinin bilinmesi gerekmektedir


 
 
 
 Yukarıdaki fotoğraflarda değişik kundak şekilleri gösterilmiştir. Bunların hepsi
av tüfeklerinin bir yandan gösterişine, diğer yandan da, kullanacak avcının anatomisine,
yani kol uzunluğuna, göğüs ve omuz genişliğine, boyun ve kafa durumuna uygun düşmesi için yapılmaktadırlar. Temelde av tüfeklerinde kundaklar; tabanca kabzalı (Monte-Carlo) ve İngiliz kundak olarak ayrılırlar, tabanca kabzalı kundaklar kavrama açısından iyi sonuç verseler de, özellikle çift tetik silahlarda parmağın her iki tetiğe de kolayca ulaşması açısından, İngiliz kundak tabir edilen tutamaksız kundak tipi, daha kullanışlıdır. Tek tetikli silahlarda ise, İngiliz kundak kesinlikle kullanılamaz, eğer kullanılacak
olursa, silahta atış sırasında (özellikle 2. fişeğin ateşlenmesi sırasında) denge
bozukluklarına sebebiyet verir. Avda %80 başarı sağlayacak olan kundağın, avcıya
uygun düşmemesi, yani nişanı kısa sürede bulamaması, kundağın yüze ve omuza tam
uygun gelmemesinden ileri gelir.
Eldeki tüfek dipçiğinin size uygun gelip gelmediğinin anlaşılması için uygulanabilecek
basit bir usul aşağıdaki gibidir:
 

                        


Yukarıdaki fotoğrafta görüldügü gibi,söz konusu tüfeği birkaç defa ard arda yüzünüze alıp nişana bakınız.Bu durumu birkaç defa tekrarladıktan sonra pozisyonunuzu hiç bozmadan yaptığınız haraketi gözü kapalı tekrar ediniz,ve pozisyonu bozmadan gözünüzü açınız.Eğer hedefi hatasız gördüyseniz tüfeğinizin kundak yapısı anatominize uygundur.Söz konusu dipçik talimi yaparken,tarif edildiği gibi gözünüzü kapayarak nişan alıp,durumunuzu bozmadan gözünüzü açtığınız  zaman,eğer gez ve arpacık ile namlu bandının pek azı görünür durumda ,bir görüntü meydana geliyorsa tüfeğinizin size çok uygun olduğu anlaşılır.Eğer arpacık aşağı doğru ve bandın bir kısmı gözüküyor ise nişan sırasında tüfeğiniz aşağıya bakıyor demektir.

 
 Bunun sebebi, kundağın sizin anatominize göre kısa olmasından kaynaklanır. Bu durum
tüm denemelerde tekrarlanıyorsa, o zaman tüfek dipçiğinizin omuza gelen dayanak
kısmına bir miktar ek koymak-koydurmak gerekir.
Eğer arpacık yukarı doğru ve band tam olarak gözükür durumda ise, nişan alırken
tüfeğiniz yukarı bakıyor demektir. Bunun sebebi, kundağınızın anatominize göre uzun
olması demektir. Böyle bir durum sürekli denemelerde hep aynı ise, o zaman dipçiğin
omuza gelen dayanak kısmından bir miktar kestirmek gerekecektir.
Söz konusu örneklerin dışındaki, arpacığı sağ görmek veya sol görmek gibi durum
oluşuyorsa, o zaman en doğru hareket, dipçik talimine devam edip kendi yaptığınız
bu hatayı telafi etme yoluna gitmeniz gerekmektedir, ya da, sanatkar bir tüfek ustasına
yeniden bir eğimli kundak yaptırmak gerekecektir.


          AV FİŞEKLERİ

Bir av tüfeğinin atış mükemmelliğinin yanısıra, atışta kullanılan av fişeği de önemli
rol oynar. Belli başlı fişek imal eden firmalar, avcıların değişik şartlardaki
istekleri çerçevesince, en uygun fişek, barut hakkı ve saçma miktarlarını tesbit
ederek çok geniş bir spektrumda fişekler imal etmektedirler.
Burada; yurdumuzda en yaygın kullanılan, 12 çap, 16 çap ve 20 çap tüfeklerin fişekleri
hakkında bilgi verilecektir.
Avda en fazla kullanılan saçmaların çaplarına göre miktarlarına ait standart cetveli
aşağıdadır:

                  ÇAP / FİŞEK YATAĞI
              12/65         12/70       16/65      16/70     20/65      20/70
 
                   SAÇMA ADETLERİ
 
No.9-2mmØ     700            760       580          630        520       545
No.7-2,5mmØ   370            390       310          335        270       285
No.4-3mmØ      214          220       180          192        160       164
No.3-3,5mmØ  136            140       113          129        100       107
No.0-4mmØ       91             94        70            84          68         71
 
DOLU FİŞEKTE
SAÇMA GRAMI   34,5         35,5      28,5           31        25,5     26,5
 

 
 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: erkut köksal( ekb01hotmail.com ), 12.05.2012, 06:13 (UTC):
verdiğiniz yararlı bilgiler için çok teşekkür ederim.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

 
  Bugün 8 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı! www.avkani.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SİTEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN TÜM AVCI DOSTLARIN TAVSİYELERİNİ BEKLERİZ..... www.avkani.tr.gg