TÜM DOMUZ AVCILARININ KATKILARINI BEKLİYORUZ.... www.avkani.tr.gg
   
  Kocaeli Domuz Avcıları ve Atıcıları Gurubu
  Yivli av tüfekleri
 
 
Tek Namlulu Yivli Av Tüfekleri                  

  AĞIZDAN DOLMA TÜFEKLER
           (MUZZLE-LOADER)
 

 


 

 

Ateşli silahların ilk örneklerindendirler, topların ufaltılıp elde taşınması
prensibinden hareket ile ortaya çıkmışlardır. Seneler boyu farklı tip ve özelliklerde,
tek ve çok namlulu olarak kullanılmışlardır. Modern ateşleme sistemleri ve dumansız tip
 barutların çıkması ile, modern hafif silahlardan beklenen pek çok unsura cevap veremeyip
  kendi klasik köşelerine çekilmişlerdir.
Bir çok ülkede .22 liklerle beraber sabır, dikkat ve disiplini kazanmada yardımcı olmaları,
dolayısı ile avda avın düşürülebileceği uzaklıktan atış yapma yetisini kazandırdıkları için,
başlangıç-eğitim silahı olarak da kullanılmaktadırlar.


 

           Modern Bir Ağızdan Dolma Tüfek

Bunun dışında tüm dünyaya yayılmış binlerle ifade edilebilecek kulüpleri, dünya çapında
düzenlenen yarışmaları ve "fanatik" taraftarları ile ciddi bir "ekol" haline gelmiş bir disiplindir.

Ağızdan dolma tüfeklerin yurdumuzdaki avlarda nereye kadar kullanılır olduğu tartışma götürür,
ancak bu tüfekler zevk için atış yapan, karabarutun kokusunu, dumanını seven, belki biraz
"nostaljik" sayılabilecek silah severler için tartışmasız ideal silahtır.


 
.50 ve .45 kalibre çekirdekler
 

Çok klasik ateşleme sistemlerinin dışında, çakmak ateşleme ve kapsül ateşleme şeklinde imal
edilmektedirler. Günümüzde standart olarak .50 ve .45 kalibrelerde imal edilmektedir. Modern
tip çekirdeklerde, yoğunluğuna bağlı olarak ağırlık merkezleri değişken "dirhem" çekirdeklerin
yerini daha modern tasarım çekirdekler almıştır. Ancak "sabot" tip çekirdek kullanımı da oldukça
yaygındır.


 
"sabot" tip (kefenli) çekirdekler
 

 TEK ATIŞLI YİVLİ TÜFEKLER
       (SINGLE-SHOT)
 

 


 

 

Adından da anlaşılacağı gibi tek bir mermi sürülerek ateşlenmesi sonucunda kovan uzaklaştırıldıktan
sonra, yeniden ateşlenebilmesi için, yeni bir mermi sürülmesini gerektiren tüfeklerdir. basit
mekanizmaları dolayısı ile arıza oranları çok düşük ve tüfek birim ağırlıkları alt seviyelerdedir,
genellikle duran hedeflere ve özgüveni yüksek avcılar tarafından tercih edilen silahlardır.
Bu silahların en büyük avantajı, sürgülü doldurma sistemlerinin gerektirdiği hacimden tasarrufla,
aynı namlu uzunluğunda, daha kısa tüfek boyu ve daha düşük ağırlıklardır.
Mekanizmaları genellikle:

- Kırma (Hinged-Barrel)

- Kollu, mekanizmalı (Bolt-Action)

- Döner blok (Rolling-Block)

-Düşey açılan blok (Failing-Block)

Türleri şeklinde olmaktadır. Prensip ne olursa olsun temel unsur, mermi yatağını ihtiva eden namlu
arkasına manuel olarak yerleştirilen tek merminin iğne kurularak kilitlenmesi veya sadece kilitlenerek
daha sonra farklı bir işlemle iğnenin kurulması olarak özetlenebilir.
Çok farklı kalibrelerde seri veya özel imalatı olsa da standart kalibreleri;.22 ve .308 Win. olarak
bulunmaktadır.
 

 MEKANİZMALI YİVLİ AV TÜFEKLERİ
             (BOLT-ACTION)
 

 


 
 

 
 Mekanizmalı, kollu yivli av tüfeklerinin atası 1871 Mauser tasarımına dayanmaktadır. Bu tasarımın
son şeklini aldığı 1898 modeli ise bu türün en üstün ve nihai örneği olarak kabul görmektedir. Yapımı
oldukça zor ve  masraflı olan bu silahın özelliklerinin çoğu bu gün modifiye edilmiş, basitleştirilmiş
şekilleri ile kullanılmaktadır.
mekanizma adı verilen ve merminin yatağa sürülmesi, ateşleme iğnesinin kurulması ve ateşlenmiş boş
kovanı uzaklaştırmaya yarayan sistemin boşaltma ve doldurma işlemini yapan sürgü, (L) harfi şeklinde
ve bu harfin kısa ayağı, dış tarafa doğru el ile kavrama hareketini üstlenen eleman durumundadır.
  Sürgünün uç kısmında bulunan kilit çıkıntıları, parçanın uzun ekseni etrafında elle çevrilmesi sonucu,
gövdede karşılığına gelen oyuklardan kurtularak, gene elle boşaltma ve doldurma işlevleri için,
hareket ettirilmektedir. Esas ve nihai kilitleme işleminden hemen önce veya kilit açma işlemini
takip eden süreçte, kilit çıkıntıları veya onunla aynı eksenin paralelinde, kavrama kolu-gövde temas
yüzeyine açılan eğimli yüzeyler nedeni ile, mermi yatağına sürülen veya mermi yatağından çıkartılan
bir mermi ya da kovana yaklaşık8.5/1 oranında bir güç uygulanabilmesi mümkündür. 
  
Böylelikle kovanı şişerek deforme olmuş bir mermi, veya mermi yatağına sıkıca kenetlenmiş boş(veya dolu)
bir kovanın yataktan alınması veya yatağa sürülmesi, bu tip mekanizmalı tüfeklerde, diğer hiç bir tür
mekanizma ile sağlanamayacak biçimde kolaylaştırılmıştır.
Mekanizmalı, kollu yivli tüfeklerde ateşleme; darbe elemanı, kendi yayından tahrik edilen bir ateşleme
iğnesi (striker) vasıtası ile olur. çoğu silahta bu parçanın hareket mesafesi mümkün olabilecek en kısa
boyda tutularak, ateşleme hızının yüksekliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Mekanizmalı, kollu yivli tüfeklerde kullanılan besleme elemanı , sabit veya değiştirilebilir kutu
şarjörlerdir. Bunlar genellikle 5 adedi aşkın mermi kapasitelerinde yapılmaktadırlar.
Gerek standart üretimlerde, gerekse firma bazında imalatlarda, olabilecek tüm kalibrelerde bulabilme imkanı veren tüfeklerdir.
Bütün merkezden ateşlemeli (Centerfire), yivli av tüfekleri içersinde, ateşleme ve doldurma işlemleri en basit ve en sağlam, silahın bir sonraki atışı için yapılacak boşaltma doldurma işlemleri en yüksek
güvenilebilirlik içinde yapılabilen silahlar "mekanizmalı, kollu" (Lever-Action) tüfeklerdir. bu nedenle kullanılmaya başlandığı bir asrı aşkın süredir, önemlerini hiç bir şekilde kaybetmemişlerdir.

 MANİVELA MEKANİZMALI YİVLİ     TÜFEKLER
          ( LEVER-ACTION)
 

 


 

 Manivela mekanizmalı bu tüfekler, 1860 Spencer ve 1860 Henry ana tasarımları sonucu hayat bulmuşlardır.
Bu silahlarda da namlu gerisinde, atış sırasında kilitli durarak, ateşleme sonrasında el ile hareket
ettirilen ve tetik korkuluğundan geriye uzanır konum ve biçimde yapılmış bir kaldıracın (manivelanın),
kilitlenmiş durumdan kurtulup, manivela hareketi dahilince ters yönde hareket ederek boşaltma ve
doldurma işlemlerini yapan bir sürgüyü (bolt) hareket ettirerek, yapması prensibine oturtulmuş tasarımlardır.
Bu tip tüfeklerde manivela-sürgü güç oranı yaklaşık 1/2 civarındadır.
      Manivelalı bu tüfekler, gövdelerinde yanlara doğru çıkıntıları bulunmayan mekanizmaları ile, tüm kategoriler arasında en yassı konstrüksiyona sahip silahlardır. Ateşleme düzenleri en güçlü
mermileri bile kullanabilecek sağlamlıktadır. Ancak manivela sistemi tasarımı, yer olarak
boru tipi şarjöre daha uygun olduğu ve bu tip şarjörlerin sivri uçlu tip mermilerin ard arda
depolanmasındaki sakıncaları nedeni ile, daha kısıtlı kullanım alanları vardır.
Buna rağmen, sökülüp-takılan kutu tip şarjör kullanan, ayna-mahruti düzenekle, manivela hareketini yarı yarıya azaltan ve dolayısı ile atış hızını yarı yarıya kısaltarak, atış etkinliği arttırılmış
son derece güçlü modelleri mevcuttur.

 Kullanım alanları çerçevesince standart kalibreleri; 30-30 Win.; 44 Rem. Mag.; 357 Mag.; 45 Colt.Yurdumuzda özellikle domuz avında kullanılabilir bir tüfektir. Özellikle yakın mesafe atışlarında hafiflik ve ince profili dolayısı ile büyük bir rahatlık sağlamaktadır. Özellikle 44 Rem. Mag ve 357Mag çukur uçlu (Holow-point) bir mermi çekirdeği ile, her tür arazideki yaban domuzu avlarında harikalar yaratabilir. Aynı şekilde zihniyet değişir ve gün gelir avlarımız üzerindeki kısıtlamalar kalkar ise,
yurdumuzdaki tüm avlar için oldukça ideal bir yivli tüfek olarak nitelendirilebilir.
  

YARI OTOMATİK MEKANİZMALI YİVLİ TÜFEKLER
(OTOMATİK DOLMALI YİVLİ TÜFEKLER)
(AUTO-LOADERS)
 

 


 

 

Tüfek üzerinde oluşan güç ile iş yapma teorisi, yani patlayan barutun gaz basıncından faydalanma
19. yy. sonlarında uygulama alanı bulabilmek için alanını zorlamaya başlamıştır. Özellikle ordu
kullanımları için, kesintisiz, süreli atış yapabilen geri tepmeli veya gaz kaçırmalı sistemler
uygulama alanı bulmaya başlamıştı.
Yarı otomatik mekanizmalı silahlarda ateşleme süratinin , başka hiç bir uygulama ile istenilen
düzeye yükseltilememesi sonucu, zorunlu olarak uygulamaya koyulan, otomatik dolmalı mekanizma oluşumu süreci başlamış oluyordu. ilk aşamada bu tip yivli tüfeklerde gerekli güvenilirlik ve sağlamlığı sağlayamayacağı düşüncesi ile ve mevcut kilit-sürgü mekanizması düzeninin bir hayli hacimli ve hantal olması olması dolayısı ile yivli av tüfeğinde yarı otomatik varyasyonları
 kullanım alanı bulamamıştır. Ancak daha müsait olarak yivsiz av tüfeklerinde,dar bir çerçeve
 içinde kullanılmaya başlanmıştır.
1930 yıllarında klasik ateşleme ve doldur-boşalt sistemlerinin yetersiz kalması sonucu, atış
gücünün arttırılması talepleri sonucu ciddi olarak masaya yatırılıp araştırılmaya başlanmıştır.
1936 Garard, 1940 Tokarev, Winchester, 1941 Mauser, Whalter özellikle piyade tüfeklerinin savaş şartları altındaki başarılarını takiben, savaşın bitmesi ile birlikte yarı otomatik mekanizmalı
yivli tüfekler av silahları arasıda yerlerini bulmuşlardır.merkezden ateşlemeli yivli av tüfeklerinde kullanılan, genellikle şişe boyunlu-yüksek güçlü mermiler dolayısı ile, namlu içi barut gazı basıncı tehlike sınırı altına düşünceye kadar, boşaltma ve doldurma
işlemlerini yapan sürgüyü mermi kovanı gerisinde kilitli tutmak esastır. Dolaısı ile bu uygulama için
kullanılan değişik sistemler söz konusudur.
- Geri tepmeli kilitli sürgü (Recoil operated locket breech)
- Gaz kaçırmalı kilitli sürgü (Gas operated locked breech)
- Geciktirmeli kilit sistemi (Retarded action locked breech)
- Ataletli kilitli sürgü (Inertia block lock release)
Bu sistemler arasında,  zaman içinde farklı unsurlara göre oluşan elemeler sonucunda;
- Gaz kaçırmalı (Gas operated)
-Geciktirme hareketli (Retarded action)
sistemleri dışındakiler pek fazla popüler olamamıştır.
otomatik dolmalı, yarı otomatik mekanizmalı yivli av tüfeklerinde boşaltma gücü, 1/1 oranında kullanılan
barut gazı etkisi ve ortam ısı şartları ile, geri getirme işlemi ise direkt olarak geri getirme yayının
gücü ile ilgilidir.bu tip yivli av tüfeklerinde ilk hareketi sağlamak üzere, sürgünün elle hareket
ettirilmesini sağlamak üzere, kapak takımı ile bağlantısı bulunan ve geri hareketi ile kilit düzeneğini
de açan bir kavrama kolu mutlaka bulunmaktadır.
otomatik dolmalı, yarı otomatik mekanizmalı yivli av tüfekleri, halihazırda en güçlü mermileri dahi
kullanabilecek nitelikte imal edilebilmektedir. Ancak hassas ve karmaşık kilit sistemleri, yüksek ve
dolayısı ile karmaşık parça sayıları ile, tutkluk yapmaya her zaman açık silahlardır. 

 

           Çok Namlulu Yivli Av Tüfekleri

AĞIR YİVLİ YAN-YANA NAMLULU ÇİFTE
 

 


 

 Afrika da özellikle büyük ve tehlikeli avın en ideal silahı olarak tasarlanmış yivli tüfeklerdir.
Ağırlıkla .375 H&H;     .416 Rigby ;  .470 N.E.;  gibi ağır kalibrelerde imal edilirler. Ortalama
(standart) namlu boyları 600mm dir. Fil avlarında kullanılmak üzere .600 Nitro Express kalibrede
olanları imal edilmiştir. Bu da, herhangi bir tüfekte kullanılabilecek en büyük kalibredir. Söz
konusu çok abartılı kalibrelerin zaten çok namlulu tüfekler dışında pratik bir uygulama alanı
şansları da bulunmamaktadır.
Tüm yan-yana çifteler gibi namluları kırıldığında kurulurlar. Atılmış kovanların boşaltılmaları
genellikle az mekanik unsur gerektirdiğinden dolayı, normal tırnaklı çıkartma şeklindedir, ancak
bazı firmalar istek üzerine ejektörlü modeller de piyasaya sürmektedirler. Namlu kapanış ve
bağlantıları, blok yan taraflarında çift sürgü ile kombine Greener kilit ile, kilitlenmeleri ise
Anson Deeley kilidi ve yan sürgü kilitler ile olmaktadır. Ateşleme indirekt, standart çift tetik
şeklindedir. Genelde tabanca kabza ve yanak çıkıntısı ile desteklenmiş kundak 5-5.5kg. civarında
ağırlıkları olan bu tüfeklerde standarttır.
Yan yana ve bağımsız olarak ateşlenebilen iki bağımsız namluyu bünyelerinde içermeleri ve yan yana
namlulu tüfeklerin serilik, alta giren hedefi takip, yakın mesafe nişan kolaylığı ile akuple olmuş,
muazzam darbe güçlü  kalibreleri ile ideal, yakın mesafe büyük ve tehlikeli av için üretilmiş silahlardır. 

 YİVLİ YAN-YANA NAMLULU ÇİFTE
 

 


 

 

Geçtiğimiz asrın başlarında Afrika avlarının ve buraya av sevdası uğruna yerleşmiş, av rehberliği
yapan "beyaz avcı"ların kullandığı ağır yivli çiftelerden esinlenerek, daha hafif kalibrelerde imal
edilmiş olan tüfeklerdir. Yaygın kullanım gören kalibreleri; 6,5 x 55 SE; 6,5 x 57 R; 5,6 x 50 R Mag;
7 x 57 R; 7 x 65 R; .30-06 Springfield; .30 R Blaser; 8 x 57 IRS; . 308 Win; 9,3 x 74R; .222 Rem;
8 x 57 RS; olarak göze çarpmaktadır.
Yapımlarında büyük bir hassasiyet, incelik, zerafet ve denge ancak el işçiliği ile sağlanabildiğinden,
oldukça yüksek fiyatları ile öne çıkmaktadırlar. Bunlar bir anlamda bağımsız, iki adet tek atışlı
tüfeğin büyük bir hassaslık ile birleştirilmiş halidir. Kanımca yurdumuzdaki yaban domuzu avları
için oldukça uygun bir silahtır.
Çok yakın mesafeden en uzak mesafeye kadar, tüm mesafe avları için kullanılabilir bir tüfektir.
Kullanılan kalibreye bağlı olarak ortalama 3.5kg civarı ağırlığa sahiptirler. Kurulmaları namlunun
kırılması sırasında olur. Tüm yan yana çifte kilitleme sistemleri uygulanabilir. Ateşleme indirekt
yolla, Anson-Deeley kilit veya yine indirekt ateşleme yan çakmak olarak imal edilmektedir. Ejektör
yaygın olarak kullanılsa da, orijinal tasarımları çerçevesince önerilmemektedir. Tek ve çift tetik
varyasyonları bulunmaktadır.

 TEK GÖZ YAN-YANA NAMLULU YİVLİ ÇİFTE
 

 


 

 

Özellikle orman ve orta mesafeli dağ avlarında fonksiyonları bakımından oldukça üstün olarak nitelendirilen,
kabul gören tüfeklerdir. Çok fonksiyonlu olarak yakın mesafeli, Orman içi avlarda  büyük bir başarı ile
kullanılmaktadır. Avrupa'da ideal ve klasik bir yaban domuzu ve dağ keçisi silahı olarak kabul görmüştür.
Ağırlıkla yivsiz gözleri 20/76 numara ve paradoks namluludur. Standart olarak full-choke olarak imal
edilirler. Yivli namluda yaygın kullanım gören kalibreleri ise;  .222 Rem.;  5.6x50 Rem Mag.;  5.6x52 R;
.243 Win.;  6.5x57 R;  6.5x65 R RWS;  .270 Win.; 7x57 R;7x65 R; .308 Win.; .30-06; .30 R Blaser; 8x57 IRS;
8x75 RS; 9.3x74 R olarak imal edilmektedir.

 Çoğunluğu el işçiliği olarak imal edilip yüksek fiyatlara müşteri bulsa da, birçok firma tarafından seri
olarak imal edilebildiklerinden dolayı fiyatları makul seviyelerdedir.  Bunlar bir anlamda birbirinden
bağımsız, bir yivsiz namlu ile, bir adet yivli  tek atışlı tüfeğin büyük bir hassaslık ile birleştirilmiş
halidir. Çok yakın mesafeden, orta mesafeye kadar tüm mesafe avları için kullanılabilir ideal bir tüfektir.
Kanımca başta yaban domuzu olmak üzere, yurdumuzdaki tüm memeli avları için en uygun silahtır.
Kullanılan kalibreye bağlı olarak ortalama 3-3,5 kg civarı ağırlığa sahiptirler. Kurulmaları namlunun
kırılması sırasında olur. Tüm yan-yana namlulu tüfeklerde kullanılan çifte kilitleme sistemleri uygulanabilir.
Ateşleme indirekt yolla, Anson-Deeley kilit veya yine indirekt ateşleme yan çakmak olarak imal edilmektedir.
Ejektör yaygın olarak kullanılmakta, tek ve çift tetik varyasyonları bulunmaktadır.
  

TEK GÖZ YİVLİ ÜST-ÜSTE NAMLULU ÇİFTE
 

 


 

 

Fonksiyonları bakımından, yan-yana tek göz yivli çiftelere benzese de "swing" kabiliyeti bakımından
daha üstün olduğu düşünülmektedir. Özellikle yakın mesafeli, Orman içi avlarda kullanılmaktadır.
Avrupa'da ideal bir yaban domuzu ve karaca silahı olarak kabul görmüştür. Ağırlıkla yivsiz gözleri
20 numara ve paradoks namluludur. Alt tarafta yer alan yivli namluda yaygın kullanım gören kalibreleri
 ise;  7x57 R;  7x65 R;  .30 R Blaser;  8x57 IRS; 8x75 RS;  9,3x74 R; .30-06;  .243 Win;  .308 Win;
  6,5x55 olarak imal edilmektedir.
Seri olarak imal edilebildiklerinden dolayı fiyatları makul seviyelerdedir.  Bunlar bir anlamda
birbirinden bağımsız, bir yivsiz namlu ile, bir adet yivli  tek atışlı tüfeğin büyük bir hassaslık
ile birleştirilmiş halidir. Kanımca yurdumuzdaki yaban domuzu avları için de uygun bir silahtır.
Çok yakın mesafeden, orta mesafeye kadar tüm mesafe avları için kullanılabilir bir tüfektir.
Kullanılan kalibreye bağlı olarak ortalama 3 kg civarı ağırlığa sahiptirler. Kurulmaları namlunun
kırılması sırasında olur. Tüm üst-üste namlularda kullanılan çifte kilitleme sistemleri uygulanabilir.

  Ateşleme indirekt yolla, Anson-Deeley kilit veya yine indirekt ateşleme yan çakmak olarak imal
edilmektedir. Ejektör yaygın olarak kullanılmakta, tek ve çift tetik varyasyonları bulunmaktadır.

 YİVLİ ÜST-ÜSTE NAMLULU ÇİFTE
 

 


 

 

Yivli superpose tüfekler 2 adet tek atışlı namlunun hassas bir şekilde, üst-üste yer alacak şekilde
tek tüfekte bulunması olarak özetlenebilir. Farklı 2 adet namludan oluşturulduklarından aynı tüfek
üzerinde, eş kalibreler olabildiği gibi, farklı kalibreler de bulunabilir. Bu sebeple çok geniş kullanım
amaçlı yivli tüfekler haline gelmişlerdir. namluların üst üste bulunması, dürbün kullanımını kolaylaştırmaktadır.
Kalibrelerine veya kalibre kombinasyonlarına bağlı olarak her tür av için kullanılabilir ideallikte bir yapıya
sahip tüfeklerdir. Yapıları dolayısı ile son derece güvenilir, bağımsız iki namludan, yine bağımsız olarak
ateşlenmeleri dolayısı ile en az sürprizle karşılaşılabilecek, ideal atış standardına sahip tüfeklerdir.
Dünyada kabul gören en kolay kullanımı olan baş parmak ile idare edilen emniyet mandalı dolayısı ile atışa
çok seri olarak hazırlanabilmektedirler. Tek namlu, tek kalibre olarak akla gelebilecek tüm kalibrelerde
olanlarını bulmak mümkündür. Standart olarak bulunabilen kalibreler ise; 7x57 R; 7x65 R; .30-06; .30 Rem ;
8x57 IRS; 9.3x74 Rem olarak belirtilmektedir.
Alt ve üst namlu farklı kombinasyonlarında ise neredeyse arzu edilen tüm kombinasyonlara rastlanabilmektedir,
ancak burada da standart olarak;

ALT NAMLU

5.6x50 R Mag.
5.6x52 R
.243 Win.
6x62 R Frères
6.5x57 R
6.5x65 R RWS
.270 Win.
7x57 R
7x65 R
.308 Win.
.30-06
.30 R Blaser
8x57 IRS
8x75 RS
9.3x74 R
 
 ÜST NAMLU
 
.22 Hornet
.222 Rem.
5.6x50 R Mag.
5.6x52 R
.243 Win.
6.5x57 R

Olarak göze çarpmaktadır. Seri olarak imal edilebildiklerinden dolayı fiyatları makul seviyelerdedir.
Çok yakın mesafeden, orta mesafeye kadar tüm mesafe Yivli tüfek gerektiren tüm avlar için kullanılabilen,
mekanizma yapıları ve güvenilirlikleri dolayısı ile ideal bir yapıya sahip tüfeklerdir.
Kullanılan kalibreye bağlı olarak, ortalama 2.5-3 kg civarı ağırlığa sahiptirler. Kurulmaları namlunun
 kırılması sırasında olur. Tüm üst-üste namlularda kullanılan çifte kilitleme sistemleri uygulanabilir. 
      Ateşleme indirekt yolla, Anson-Deeley kilit veya yine indirekt ateşleme yan çakmak olarak imal edilmektedir.
 Ejektör yaygın olarak kullanılmakta, tek ve çift tetik varyasyonları bulunmaktadır.
 

 DRİLİNG (STANDART)
 

 


 

 Yivli driling tüfekler 3 adet tek atışlı namlunun hassas bir şekilde, farklı pozisyonlarda yer alacak
şekilde tek tüfekte bulunması hali olarak özetlenebilir. Farklı 3 adet namludan oluşturulduklarından,
aynı tüfek üzerinde, eş kalibreler olabildiği gibi, farklı kalibreler de bulunabilir. Bu sebeple çok geniş
kullanım amaçlı yivli tüfekler haline gelmişlerdir. 3 adet farklı namlu taşıdıklarından dolayı ağırlıkları
da ona göredir. Karma, her türlü avın tüfeği olarak özellikle Avrupa kıtasında kabul görmektedirler.
Öte yandan, yivli av tüfeklerinin nişangahı, atış yörüngesiyle istenilen bir noktada kesişecek biçimde
ayarlanmaktadır. Çiftelerde bu noktanın, sabit namlu birleştirme açısı nedeni ile, ileri ya da geri
alınması mümkün olmadığına göre, nişan alınarak sağlıklı atış sağlanabilecek tek sıfırlama bu noktada
olmakta ve düşey ve yatay yöndeki her iki namlu için ayrı nişangahlar kullanılmadığı takdirde, belirli
noktadan önde yapılacak atışlar nispeten makul sınırlar içinde kalırken, buradan ilerideki hedeflere
yapılacak atışlar, birbirinden açılır biçimde, atışı yapan namlunun aksi yönünde sonuçlar doğurmaktadır.
Bu sebeple genellikle yakın mesafe avlarında kullanım alanı bulan tüfekler olarak kabul görmektedirler.

          Çok değişik namlu kombinasyonları olmakla birlikte; klasik (standart) Driling tüfekler, normal bir yan-yana
çifte ve altında  yivli bir namlunun yer aldığı tüfeklerdir. Prensipte, kuş avı da dahil olmak üzere, çok
yakından- orta uzaklığa kadar olan tüm avların avlanabilmesi için tasarlanmışlardır. Bu sebeple 2 adet yivsiz
(genellikle 20 numara) namlu, kombine olarak başka bir adet de yivli namlu ile donatılmışlardır.  Kalibrelerine
veya kalibre kombinasyonlarına bağlı olarak her tür av için kullanılabilir ideallikte bir yapıya sahip
tüfeklerdir. Yapıları dolayısı ile son derece güvenilir, bağımsız iki namludan, yine bağımsız olarak
ateşlenmeleri dolayısı ile en az sürprizle karşılaşılabilecek, ideal atış standardına sahip tüfeklerdir.
Dünyada kabul gören en kolay kullanımı olan baş parmak ile idare edilen emniyet mandalı dolayısı ile
atışa çok seri olarak hazırlanabilmektedirler. Tek yivli namluda, akla gelebilecek tüm kalibrelerde
olanlarını bulmak mümkündür. Standart olarak bulunabilen kalibreler ise; .22 Hornet;  6,5x57 R;  7x57 R;
7x65 R; .30 Blaser; .30-06 Springfield; .308 Win;  8x57 IRS;  9,3x74 R; olarak belirtilmektedir.
Kilitlenmeler özel olarak üst namlular için Gener tip, yandan sürgülü olarak alt ve yivli olan namlu için
ise yanlardan sürgülü, yaylı bağlantı şeklinde şeklinde gerçekleşmektedir.
Ateşleme indirekt yolla, Anson-Deeley kilit veya yine indirekt ateşleme yan çakmak olarak imal edilmektedir.
Ejektör yaygın olarak kullanılmakta, ateşleme sırası, çoktan seçmeli selektör vasıtası ile gerçekleştirilmektedir.
Driling tüfekler çeşitli kalibre ve namlu kombinasyonları esas alınarak 2 ana tipe göre imal edilmektedir.
Bunlardan biri klasik (standart) driling tüfekler ki, bunlar direkt olarak yivli namlunun normal bir yan-yana
yivsiz çiftenin altına kombine edimiş durumudur. İkinci tip ise, yivsiz namlunun tek adet olarak yer alması durumudur.
Bunlar da "YİVLİ ÇİFTE DRİLİNG" olarak adlandırılmaktadırlar.
Gerek yivli çiftelerde gerekse drilinglerde, farklı modeller özellikle Alman kökenli olduklarından ve Almanya'da
yaygın bir biçimde kullanım alanı bulduklarından "Driling = Büchsen-Flinte, Yivli çifte = Doppel-Büchse,
Yivli süperpose =  Bockgewehre vs." olarak da adlandırılmaktadır.
 

 DRİLİNG (YİVLİ ÇİFTE)
 

 


 

 

Yivli-çifte driling tüfekler 2 adet yivli ve bir adet yivsiz namlunun bir araya getirilmiş halidir.
Bu sebeple çok farklı ve değişik çap ve namlu kombinasyonları ile imal edilmektedir. Genellikle
üstte veya yarı süperpose şekilde sağ üstte bulunan namlu tek namlulu tüfeklerde olduğu gibi
sıfırlanabilir. Diğer yivli namlu ise kısa mesafede sıfırlanacak şekilde monte edilmiştir.
Bu sebepten dolayı özellikle uzak masafeli atışlarda dürbün kullanımı yaygındır.
Üç adet bağımsız namlu içermeleri dolayısı ile oldukça ağır tüfeklerdir. Yaklaşık 4kg. ve üzeri
ağırlıklarda olabilirler.
İki aynı kalibre ve tek çapta standart varyasyonları;


YİVLİ NAMLU                           YİVSİZ NAMLU        
.22 Hornet                            12/76
6,5x57 R                              16/70
7x57 R                                20/76
7x65 R
.30 R Blaser
.30-06
.308 Win
8x57 IRS
9,3x74 R
                                               
 

 İki ayrı kalibre ve tek çapta standart varyasyonları;

YİVLİ NAMLU 1
7x57 R
7x65 R
.30 R Blaser
8x57 IRS
8x75 RS
9,3x74 R
.30-06
.243 Win
.308 Win
6,5x55


 YİVLİ NAMLU 2
 .22 Hornet
6,5x57 R
7x57 R
7x65 R
.30 R Blaser
.30-06
.308 Win
8x57 IRS
9,3x74 R

 
 YİVSİZ NAMLU
 12/76
16/70
20/76 
 

 

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: MÜNİR( munir.koksalhotmail.com ), 15.04.2014, 15:45 (UTC):
yivli av tüfeğine sahip olabilmem için şuan av ruhsatı haricinde başka işlem gerekirmi vereceiniz bilgi için teşekkür ederi. saygılarımla....

Yorumu gönderen: yusuf yaşar gezer ( yyg4807gmail.com ), 04.02.2014, 23:41 (UTC):
Bu bilgiler için cok teşekürler benimicin cok degerli.

Yorumu gönderen: rustem ( rustembihanhotmail.com ), 28.11.2013, 22:40 (UTC):
av tufegi ne sahip olabilmek icin yada kargo yolu ile taleb edilmesi durumunda emniyet birimlerinden izin belgesi olmasi gerekiyormu

Yorumu gönderen: basri( balikcibasrihotmail.com ), 25.11.2012, 19:18 (UTC):
süper çalışma olmuş eline sağlık...

Yorumu gönderen: kenan orhan( kumru_bc_45hotmail.com ), 20.08.2010, 15:20 (UTC):
arkadaşlar ben driling çifte almak istiyorum ama bir türlü bulamıyorum nerden bulabileceğim hakkında bana bilgi verin lütfen fiyatınıda öğrenmek istiyorum üst 2 namlu normal alt yivli istiyorum elinde olupta satmak isteyen olursa görüşebilirizBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

 
  Bugün 13 ziyaretçi (26 klik) kişi burdaydı! www.avkani.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SİTEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN TÜM AVCI DOSTLARIN TAVSİYELERİNİ BEKLERİZ..... www.avkani.tr.gg