TÜM DOMUZ AVCILARININ KATKILARINI BEKLİYORUZ.... www.avkani.tr.gg
   
  Kocaeli Domuz Avcıları ve Atıcıları Gurubu
  Bıçak çelikleri
 
Hunting KnivesÇelik:    En kısa tarifi ile demirin karbonla bileşimine verilen addır. Bütün çelikler karbon ihtiva eder ve çeliğe sertliğini sağlayan en önemli elementtir. Çelik ihtiva ettiği karbon oranına göre değişik setlik ve dayanıklılık kazanır. Çeliğin sertliğinin verilmesi yanında çeliğe birçok elemetler ekleyerek dayanıklığı, esnekliği, aşınmaya ve yıpranmaya direnci, paslanmayı önleyici katkılar yapılarak çeliğin kullanım yerlerine göre en verimli özelliklere kavuşması sağlanmıştır. 

Bunlar:

Krom:    Çeliğe direnç kazandırır, sertleştirilme özelliği verir en önemlisi ise çeliğin aşınmasını önler. Şayet çelikte 13% krom varsa bu çeliğe paslanmaz çelik denilir.

Manganez:
    Çeliğin en önemli bileşenlerindendir, çeliğin mikro yapısını düzenler, sertlik verme işlemini düzenler, ısıtılarak yapılan çalışmalarda oksitlenmeyi önler, çeliğe güç ve direnç kazandırır.

Molibden:    
 Yüksek ısılarda çeliğin dayanıklığını koruması ve gevrekleşmeye meydan vermemesi sağlayan bir elementtir. 1% oranında bulunduğu zaman çeliğe hava soğutma ile sertleşme özelliği kazandırır.

Nikel:
     Paslanma ve aşınmayı önler çeliğe güç ve katılık sağlar.

Silikon:      Üretim esnasında çeliğe ilave edilir, bu tıpkı manganezde olduğu gibi çeliğin mikro yapısının düzgün olmasını ve güçlenmesini sağlar.

Tungsten:
     Çeliğe direnç kazandırmanın derecesini artırır, şayet krom ve molibden ile birlikte çok ayarlı bir şekilde kullanılırsa elde edilen çelik yüksek hızlı çelik olur

Vanadyum:
     Direnç ve sertleştirilebilme özelliğine katkıda bulunur mikro yapısı sağlam A sınıfı çeliklerde mutlaka bulunur.

ÇELİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

Teknoloji ve sanayinin gelişimi her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde çelik üretimine geçince, üretilen çeliklerin kalitelerini, vasıflarını, ihtiva ettikleri mineralleri ve oranlarını ifade eden, anlaşılır rakam ve numaralar vermek sureti ile çelikler sınıflandırılmıştır. Ve bu tanımlar temel olarak
Amerika : SAE, AISI, UNS, AMS
A.I.S.I : American Iron and Steel Industries - Amerikan Demir ve Çelik Endüstrileri
ASME : American Society of Mechanical Engineers -
UNS : The Unified Numbering System (UNS)
AMS : Aerospace Materials Specifications
Avrupa
1-Almanya : DIN standardı
2- İngiltere : British standardı (BS): bu tanımlama Japon JIS ile uygunluk gösterir.
3-Fransa : AFNOR standardı (Normalisation France) NR harfleri ile adlandırılır.
4-İtalyan : UNI standardı (Nazionale Italiano di Unificazione)
5-İsveç : Swedish standards (SS)
Japon : JIS standardı (Japanese Industrial Standards)
Tanımlama terimleridir.

ÇELİK SERTLİĞİ SINIFLANDIRMASI

Sertlik: bir malzemenin kendisine batmak isteyen kendisinden daha sert bir zeminde basınç etkisine karşı gösterdiği direnç dirençtir ve sertlik olarak bilinir.
Sertlik ölçme metotları ikiye ayrılırlar.
1.Dinamik sertlik ölçme metotları
2.Statik sertlik ölçme metotları
1.Dinamik sertlik ölçme metotları: Belli bir yükseklikten malzeme yüzeyine düşürülen standart sertleştirilmiş bilyenin sıçrama boyuna göre hesaplanır.
2.Statik sertlik ölçme metotları ve değerleri.
Mohs Hardness: - MH
Rockwell Hardness - RH-HR
Brinell Hardness - BH
Vickers Hardness
Knoop hardness
Shore Hardness
Barcol Hardness

MOHS HARDNESS SCALE ( Mohs sertlik değerleri )
1812 yılında Alman mineralci Friedrich Mohs mevcut minerallerin sertliklerini ölçerek bunları sıralamış ve bir liste oluşturmuştur bu sertlikler temel alınarak değişik yapıdaki maden ve maddelerin sertlikleri bu esas tabloya göre tespit edilmektedir.
En yumuşak madde olan talk(pudra) sertliği 1 kabul edilmiş mevcut en sert mineral olan elmasın sertliği ise 10 kabul edilmiştir.
 

Bu temel bilgiler ışığında platin 4–5 demir 5,5 bıçak çeliği 6–7 cam5.5 eğe çeliği 6 Kurşun kalem 1 parmak tırnağı 2,5 bakır para 3,5 olarak tespit edilmiştir.

Rockwell Hardness- HR (Hardness Rockwell),
.Rockwell Sertlik Ölçme Metodu
120º Açılı elmas konik uç 1/16″, 1/8″, 1/4″, 1/2″ çaplarında standart sertleştirilmiş bilye uçlar kullanılır. Uygulanacak yük 150,100,60kğ dır.
Uygulanan yükün etkisiyle malzemede meydana gelen iz derinliğini uygulanan yüke oranlaması ile Rockwell sertlik değeri bulunur. İki tür Rockwell sertlik ölçme cihazı vardır.
1. Standart cihaz: Yukarıda belirtilen uçlar ile 150.100.60 kg yükler uygulanır. Sert karbürlerin sertlik ölçmesinde ise 120º elmas uç kullanılır.
2. Yüzeysel cihaz: Çok ince parçalar ile yüzey sertleştirilmesi yapılmış parçaların kabuk sertleştirilmesinde kullanılır. Uygulanan yük 15, 30, 45 kg arasında değişir.
Rockwell önce her türlü element, maden, alaşım plastik ve diğer maddeleri sertliklerine göre ve alfabetik harfleri kullanarak sınıflandırmış ve bunların sertliklerini ölçerek en sert madde olan elmasın sertliğini 100 kabul ederek bunların değerlerini tespit etmiştir. Adlandırmada önce hard kelimesinin baş harfini (H) sonra kendi adının baş harfini(R) sonra alfabetik sıralamadaki harfi ( A – Z ) yazmış en sonuna da 100 üzerinden ölçtüğü değeri koymuştur. HRB 60 veya HRC 65 gibi. Bıçak çelikleri Rockwell’in C sıralamasında ve 55 ile 65 arasında değişen sertliklerde olur.
Rockwell’in alfabetik sıralaması.
• A Sertleştirilmiş karpit, ince çelik ve sertleştirilmiş çelikten sığ kâse
• B Bakır alaşımları, yumuşak çelikler, alüminyum alaşımları dövülgen demir. V.s.
• C Çelik, sert demir döküm, döküm çelik titanyum, sertleştirilmiş çelikten derin kâse ve B100 den daha sert olan diğer materyaller.
• D İnce çelik, sertleştirilmiş çelikten orta boy kâse, sertleşmiş dövülgen demir.
• E döküm demir alüminyum ve magnezyum alaşımları yatak metalleri.
• F sertleştirilmiş bakır alaşımları ince yumuşak metal levhalar.
• G fosforlu bronz, berilyumlu bakır, dövülgen demir.
• H Alüminyum, çinko, kurşun.
• K, L, M, P, R, S, V yatak metaller ve diğer yumuşak ve ince plastik gibi maddeler.

KARBON ( PASLANABİLİR ) ÇELİKLER:
Geleneksel olarak bıçaklar karbon çeliğinden yapılır. Genellikle bıçak yapımında kullanılan çelikler 0,5% karbon ihtiva etmelidir bu orana sahip çeliklere yüksek karbonlu çelik denir. Karbon çeliği dövülerek ve taşlanarak kolayca şekillendirilir ve ısı çalışması ile yüzey sertliği verilerek çeliğe harika bir keskinlik kazandırılır. Çeliğin sertliğinin kontrol altında olması çeliğin ısı görmesi ile olur. Ustaların çeliği tavlama ve soğutma ayarları sayesinde çeliğin sertliği ile sağlamlığı arasında denge oluşur. Çeliğin üzerine kazandırılacak sertlik, çeliği kırılganlaştıracak ya da zor bilenecek hale getirmemelidir.
Bazen bıçak ağzının keskinliği için ayrı bıçak sapı bölümünün sağlamlığı için ayrı ısıtma işlemi ile yapılabilir. Çok katlı, sert çelik çekirdeğine sahip olan çeliklerde sert bölümün keskin kenara uzanması üstteki dayanıklı katmanların düzgün sıralanmasını sağlamak için bu farklı ısıtma işleminin yanında mekanik işlemlerde uygulanır.
Bunun bilinen en iyi örneği samuray kılıçlarıdır. Japonlar değişik sertlik vermek için bazı çelik katmanlarını killi çamurla kapatarak ısıtma ve su verme işlemi yaparlar.
Çeliğin yapısı üzerinde etkili olan diğer bir uygulama ise düşük ısı uygulamasıdır.
Buna Cyrogenik çalışma denir. Bu işlem çeliğin sıvı nitrojenle dondurulması ile olur, bu sayede çeliğin yapısı sağlamlaştırılır.
Akılda kalması gereken en önemli konulardan biri ise çeliğin kullanıma uygun şekilde tasarlanmış olmasıdır. İnce, batıcı kama şeklinde bir bıçağı deri yüzme işinde kolayca kullanamazsınız.440 A çeliklerinden yapılan bıçaklar düşük karbon oranlarına sahip olduğu için küçümsenir fakat tuzlu su dalgıç bıçakları için en ideal çeliktir. Yüzme bıçakları için 5160 idealdir. Sağlam bir keskinlik için düşünülen çelik 52100 olur. Bunun kadar önemli olan bir diğer konu ise ısıtma işlemidir. İyi bir çelik kötü ısıtma işlemi ile kırılgan hale gelebilir.
0–1 ÇELİĞİ: Döverek bıçak yapan ustalar tarafından çok sevilen ve meşhur olan bir çeliktir, çabuk paslanmasına rağmen mükemmel keskinlik sağlayan sağlam bir çeliktir. Randall bıçakları bu çeliktendir.
10 serisi çelikler – 1095 ve ( 1050.1060.1070.1084 ) bu seri çelikler tamamen kasap bıçakları için uygundur. Bu rakamların son iki sırası çeliğin ihtiva ettiği karbon oranını gösterir, 1095 en meşhur bıçak çeliğidir. Bu seri arasında karbon oranı en çok olanı ve en dayanıklısıdır. Kısa bıçakların yapımında tercih edilir.
Kılıç yapımında çoğunlukla tercih edilen çelik 1050 ile1060 dır.
1095 çeliği 0.95% karbon ve 0.30% manganez içerir, çok iyi ve sağlam keskinlik tutan, basit, ucuz, kolay paslanan bir çeliktir. Kabar’s bıçakları bu çelikten ve siyah kaplamalı olarak imal edilmektedir.
W–1 ve W–2 Çeliği: içeriğinde uygun oranda 0.10 % ve 0.20% Vanadyum bulundurdukları için sert ve iyi keskinlik sağlayan çeliklerdir. W–1 de daha az vanadyum bulunur.
Carbon V: Cold Steel firmasının isimlendirdiği bir çeliktir. Bir tek cins çeliğin adı değildir, 1095 ile 0 1 çeliğin özelliklerine sahiptir. Yapılan kıvılcım testlerinde bazı üretimlerinde 0170–6 – 50100-B çeliklere ait özellikler görüldü.
0170–6 – 50100-B: Çelik üreticilerinin 0170–6 isimlendirdiği AISI Amerikan Demir ve Çelik Endüstrileri ise 50100-B adlandırdığı çeliktir. İyi bir krom –vanadyum çeliğidir
0 -1 ile benzer özellikler gösterir, biraz pahalıdır.
A – 2 Çeliği: mükemmel hava soğutmalı takım çeliğidir, sağlamlığı ve iyi keskinlik koruması ile bilinir. Dövüş ve savaş bıçaklarında en çok tercih edilen çeliktir.
L- 6 Çeliği: çok sert iyi keskinlik tutan kolay paslanan bir bant testere çeliğidir.
0 -1 gibidir demir dövücülere uygundur, bakımını iyi yaparsanız, özellikle dayanıklığı açısından kasap bıçakları için en ideal çeliktir.
M–2 Çeliği: çok yüksek ısılarda bile paslanmaz çeliklerden daha iyi sertliğini ve keskinliğini koruyan fakat kolay paslanan bir yüksek hız çeliğidir. Mükemmel keskinlik sağlar.
5160 Çeliği: Demir dövenler için meşhur bir çeliktir Sertleştirilebilmesi için krom ilave edildiğinden makas çeliği, yay çeliği olarak ta bilinir ve iyi keskinlik sağlar en çokta
L–6 gibi sağlamlığı ile tanınır. Karbon oranı 0.50 olanı çoğunlukla kılıç yapımında kullanılır. Karbon oranı 0.60% ve daha üstü ise bıçak yapımında kullanılır.
52100 Çeliği: Bilye çeliği denir fakat sadece demir dövenler tarafından kullanılır,5160 ile benzerlik gösterir fakat karbon oranı daha fazladır 1.00% 5160 nazaran daha iyi keskinlik sağlar fakat sertliği biraz zayıftır. Av bıçaklarının yapımında kullanılır.
D–2 Çeliği: yarı paslanmaz çelik olarak adlandırılır. Krom oranı 12% olmasına rağmen paslanmaz çelik seviyesinde değildir lekelenmeye karşı diğer karbon çeliklerine nazaran daha dirençlidir. Yukarıdaki çeliklere nazaran sertliği biraz az olmasına rağmen mükemmel keskinlik sağlar. Bob dozier bıçakları bu çeliktendir.
Vascowear Çeliği: bulunan en sert çeliktir, yüksek oranda vanadyum içerir. Bu çelikle çalışmak aşırı zordur. Kullanımı yoktur.


PASLANMAZ ÇELİKLER
Çatal bıçak endüstrisinde Krom oranı 13.00% üzerinde olan çelikler paslanmaz çelikler olarak kabul edilirler. Bu gün çoğu bıçaklar şekillendirilmeleri ve bilenmelerinin zorluğuna rağmen paslanmaya karşı dirençli olmaları yapısı ve keskinliğini uzun süre muhafaza etmeleri nedeniyle çeşitli paslanmaz çeliklerden yapılmaktadır.
420: Düşük karbon ihtiva eder karbon oranı 0.50% den azdır, oldukça yumuşaktır ve iyi keskinlik sağlamaz çoğunlukla dalgıç bıçaklarının yapımında kullanılır paslanmaya karşı çok dirençlidir. Geniş maksat kullanım bıçakları için iyi bir seçimdir.
440 A 440 B 440 C Karbon oranları A 0.75% B 0.90% C 1.20% Karbon atomları ve diğer önemli elementlerden oluşan 440-C, yüksek teknolojinin mucizevi bir çeliğidir. Özellikle av bıçaklarının üretiminde mükemmel sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Çeliğin kalitesi, mekanik özelliklerinin kıyaslanmasıyla anlaşılabilir. Bu özellikler, çekme direnci (19685 kg/cm2), esneme direnci (18965 kg/cm2), kayma direnci (5 cm.de %3), sıkışma, darbe direnci (2,8 cm2gm) ve sertlik 58 RHC (Rockwell birimiyle). Molibdenium ve Vanadyumun varlığı ve miktarı, malzemenin birinci sınıf olmasını sağlar. Molibdenium, yüzden çeliğin ortasına kadar homojen bir sertlik sağlar. Bunun yanı sıra, çeliğin korozyona, daha yüksek çekme ve sıkıştırma gerilimlerine, daha yüksek sıcaklıklara dayanıklı olmasını sağlar ve çeliği sertleştirir. Öte yandan, Vanadyum karbid oluşumunu hızlandırdığı için çekme direncini arttırır.


Yukarıdaki alaşımın hem tüketiciler hem de üreticiler tarafından tercih edilmesi, 440-C yi tüm dünyada popüler kıldı. Av-Kamp’ın da kullandığı 440-C alaşımı, A.I.S.I (American Iron and Steel Industries - Amerikan Demir ve Çelik Endüstrileri) tarafından bir standart olarak kabul edilir. Buna ek olarak, Türkiye’de standartları belirleyen TSEK (Türk Standartları Enstitüsü Kurumu), bu alaşımı, çalışmalar sonucunda 22.01.1992 tarihinde av bıçakları için 25.03.1992′de de doğa koşullarında kullanılan bıçaklar için bir standart olarak kabul etti. Rockwell sertlik testi, çeliğin sertliğini belirlemek için en sık kullanılan testtir. Çeliğin izotopik olup olmadığı, yani homojen bir sertliği olup olmadığı, en önemli sorulardan birisidir. 58 RHC, istenilir bir sertlik düzeyidir. Rockwell sertlik testleri, amaçları dayanıklılık ve mükemmellik olan firmalar tarafından kullanılır. Bu testin bıçağın yüzeyinde kırmızı bir çıkartmayla sembolize edilmesi üzerinde uluslararası uzlaşma sağlanmıştır. İstenen tüm vasıflara sahip ve ücretinin hakkını yüz güldürecek şekilde karşılayan 440-C çeliği, birçok el yapımı ve seri üreticiler tarafından kullanılmaktadır. Bir çeliğin cerrahi çeliği olarak adlandırılması anlamsızdır, sadece cerrahi aletlerinin üretildiği özel bir çelik yoktur.
425 M -12C37: Her iki çelikte 440 A ile benzerlik gösterir 425 M (0.50% karbon) Buck knifes bu çeliği kullanır.12C37(0.60% karbon) İskandinav ülkeleri olan Fin ve Norveç bıçaklarında kullanılır.
AUS – 6 AUS - 8 AUS – 10 (aka 6A 8A 10A) : Japon paslanmaz çelikleridir.
Kabaca 440A - (AUS–6 0.65%karbon) - 440B (AUS -8 0.75%karbon)
440C-(AUS-10 1.10%karbon) ile kıyaslanabilirler.
Al Mar. Bıçakları AUS–6 çeliğini, Cold Steel bıçakları AUS–8 çeliğini kullanırlar.
AUS–10 440-C ile aynı karbon oranına sahiptir fakat krom oranı biraz azdır. Bu paslanma direncini biraz azaltır ama sertliği 440 C den biraz fazladır.
GIN–1 aka G–2 A: ATS-34 Çeliğinin çok az eksik karbonlusu, biraz fazla kromlusu ve molibdeni oldukça az olan çok iyi bir paslanmaz çeliktir. Spyderco bıçaklarının çoğunlukla kullandığı malzemedir.
ATS–34 - 154-CM: Şu andaki en son ve yeni üründür.
154-CM Orijinal Amerikan sürümüdür. Yüksek kalite standardında bıçak yapan bıçakçıların uzun bir zamandır bulamadıkları bu çeliği son zamanlarda bulmak mümkün olacaktır. Hitachi ürünü olan ATS-34 Çeliği her yönü ile 154-CM. aynısıdır, ve birinci yüksek kalite paslanmaz çeliktir. Normal sertlikte olanları 60HR dir, çok üstün keskinlik sağlar ve bu sertliğe rağmen sağlamlığı ve dayanıklığı çok iyidir.
Paslanma direnci 400 serisi kadar değildir. El yapımı bıçak üreticileri ve birkaç tanınmış seri üretim yapan yerler (Buck Cep Bıçakları) ATS–34 Çeliği kullanırlar Spyderco kaliteli ürünlerinde kullanır, Benchmade bıçakları da üretimlerine bu çeliği katmıştır.
ATS - 55: ATS-34 İle benzerlik gösterir, fakat alaşımından molibden kaldırılmış ve bazı diğer elementler katılmıştır, bu çelik hakkında henüz tam bilgi yoktur. Molibden yüksek hız çelikleri için uygun olmasına rağmen bıçak çeliklerinin yüksek hız özelliğine ihtiyacı yoktur. Bu yüzden pahalı bir madde olan molibdenin olmaması çeliğin fiyatına olumlu katkı sağlamış ve çeliğin performansını azaltmamıştır.
Çeliğin keskinlik tutuşu ve dayanıklığı ATS-34 ile aynıdır. Spyderco bu çeliği kullanmaktadır.
BG–42: Bob Lovelles’in ATS-34 çeliği üzerinde yaptığı değişimle elde ettiği bu çeliğin
ATS-34 ne kadar benzese de iki büyük farkı vardır. Bu çelikte ATS-34 dün iki katı Manganez oranına sahiptir, ayrıca BG-42 de 1.10% Vanadyum vardır. ATS-34 de vanadyum yoktur. böylece BG–42 ATS-34 den daha iyi keskinlik sağlar.
Bıçak ustası Chris Reeves ATS-34 üretimlerini BG-42 ile değiştirmiştir.
CPM T440V - CPM T420V:ilk ağız açımı ve bileme işi çok zor olmasına rağmen bu iki çelikte mükemmel keskinlik sağlar hatta ATS-34 den daha iyidir çünkü bu çelikler yüksek vanadyum içerirler. Spyderco en azından bir m


 DAMASCUS BICAKLAR (ŞAM ÇELİĞİ)

 

Winkler 1Winkler 2Winkler 3 Winkler 4 

Winkler 5Winkler 6Winkler 7 Winkler 8

knifeart 1knifeart 2knifeart 3 knifeart 4

knifeart 5knifeart 6knifeart 7 knifeart7A

knifeart 8knifeart 9knifeart 9A 


STEPPE SHEPHERD'S BIÇAKLARI.


Folding1HunterHunter1Hunter2 

Hunter3Hunter4Shepherd-FighterShepherd-Fighter1

Shepherd-HunterShepherd-Hunter1Skinner-DriedmeatSkinner-Driedmeat1

Skinner-Driedmeat2Steppe-Fighter1Steppe-Fighter2Steppe-Fighter3

Steppe-Fighter4Steppe-Fighter5Steppe-HunterSteppe-Hunter1

Steppe-Hunter2Steppe-LighterSteppe-Lighter1Steppe-Meat-Cleaver

Steppe-Meat-Cleaver2Steppe-SkinnerSteppe-Skinner1Folding2


DEĞİŞİK TİPTE BIÇAK ÇEŞİTLERİ.

Boker
  Boker Arbolito Corzo Stag Hunting Knife - BO538HEX   Boker Arbolito Corzo Stag Hunting Knife - BO538HEX
  Boker Arbolito Stag Caping Hunting Knife - BO530H   Boker Arbolito Stag Caping Hunting Knife - BO530H
Brusletto
  Brusletto Balder Norwegian Utility Knife - BRU13602   Brusletto Balder Norwegian Utility Knife - BRU13602
  Brusletto Bamsen Hunting Knife - BRU11402   Brusletto Bamsen Hunting Knife - BRU11402
  Brusletto Falken Curly Birch Hunting Knife - BRU11802   Brusletto Falken Curly Birch Hunting Knife - BRU11802
  Brusletto Fisker'n Cork Fishing Fillet Knife - BRU14002   Brusletto Fisker'n Cork Fishing Fillet Knife - BRU14002
  Brusletto Haugtussa Small Woman's Hunting Knife -13802   Brusletto Haugtussa Small Woman's Hunting Knife -13802
  Brusletto Hunter Hunting Knife - 11002   Brusletto Hunter Hunting Knife - 11002
  Brusletto Kniven Birch Hunting Knife - BRU15002   Brusletto Kniven Birch Hunting Knife - BRU15002
C. Jul. Herbertz
  Herbertz Black Fox Gun Stock Hunting Knife - Nr. 112512   Herbertz Black Fox Gun Stock Hunting Knife - Nr. 112512
  Herbertz Kinder Messer Children's Practice Knife - Nr. 115908   Herbertz Kinder Messer Children's Practice Knife - Nr. 115908
  Herbertz Mora Kinder Messer Children's Knife - Nr. 125209   Herbertz Mora Kinder Messer Children's Knife - Nr. 125209
  Herbertz Viper Italian Super Sklinner Hunting Knife - Nr. 255208   Herbertz Viper Italian Super Sklinner Hunting Knife - Nr. 255208
Chambriard
  Chambriard Special d' Estaing Folding Stag Hunter - 4777   Chambriard Special d' Estaing Folding Stag Hunter - 4777
Citadel
  Citadel Nordic Hunting & Skinning Knife - CD0280B   Citadel Nordic Hunting & Skinning Knife - CD0280B
  Citadel Vermicellus Simplex Hunting & Skinning Knife - CD333   Citadel Vermicellus Simplex Hunting & Skinning Knife - CD333
EKA Knives
  EKA A10 Masur Birch Hunting Knife - EKA619209   EKA A10 Masur Birch Hunting Knife - EKA619209
  EKA H8 NORDIC Hunter Bubinga Hunting Knife - EKA-H8   EKA H8 NORDIC Hunter Bubinga Hunting Knife - EKA-H8
  EKA JoF7 Special Swedish Hunting Knife - EKA619309   EKA JoF7 Special Swedish Hunting Knife - EKA619309
  EKA W11 NORDIC Hunter Bubinga Hunting Knife - EKA-W11   EKA W11 NORDIC Hunter Bubinga Hunting Knife - EKA-W11
Enzo
  Enzo Amboina Burl Scandinavian Trapper Hunting Knife - 95D2/FA   Enzo Amboina Burl Scandinavian Trapper Hunting Knife - 95D2/FA
  Enzo Green Canvas Micarta Camper Scandinavian Hunting Knife - 125D2   Enzo Green Canvas Micarta Camper Scandinavian Hunting Knife - 125D2
  Enzo Kit Knife Olive Wood Carbon Trapper Hunting Knife - K95D2/M   Enzo Kit Knife Olive Wood Carbon Trapper Hunting Knife - K95D2/M
  Enzo Kit Knife Olive Wood Carbon Trapper Hunting Knife - K95D2/OW   Enzo Kit Knife Olive Wood Carbon Trapper Hunting Knife - K95D2/OW
  Enzo Kit Knife Stabilized Birch D2 Trapper Hunting Knife - K95D2/FCB   Enzo Kit Knife Stabilized Birch D2 Trapper Hunting Knife - K95D2/FCB
Hattori
  Hattori HA6-3 Leather Utility Hunting Knife - HA6-3   Hattori HA6-3 Leather Utility Hunting Knife - HA6-3
  Hattori KD-30-845 Mahogany Damasus Hunting Knife - KD30845   Hattori KD-30-845 Mahogany Damasus Hunting Knife - KD30845
  Hattori Model 568 Scuba Diver's Knife - 469SDK   Hattori Model 568 Scuba Diver's Knife - 469SDK
  Model KD30 Tsuchime II Damascus Bird & Trout Knife - KD-30TSII   Model KD30 Tsuchime II Damascus Bird & Trout Knife - KD-30TSII
Helle
  Helle Earth Hunting & Skinning Knife - #175   Helle Earth Hunting & Skinning Knife - #175
  Helle Eggen Curly Birch Handle Hunter - HE75   Helle Eggen Curly Birch Handle Hunter - HE75
  Helle Fjellkniven Curly Birch Hunting Knife - HE4   Helle Fjellkniven Curly Birch Hunting Knife - HE4
  Helle Futura Curly Birch Hunting Knife - HE155   Helle Futura Curly Birch Hunting Knife - HE155
  Helle Odel Hunting & Skinning Knife - #15   Helle Odel Hunting & Skinning Knife - #15
  Helle Safari Curly Birch Hunting Knife - HE35   Helle Safari Curly Birch Hunting Knife - HE35
  Helle Special Jubileumskniven Side Knife - HE30   Helle Special Jubileumskniven Side Knife - HE30
  Helle Symfoni #88 Nordic Hunting Knife - #88   Helle Symfoni #88 Nordic Hunting Knife - #88
  Helle Tollekniv Birch Handle Hunting Knife -  HE61   Helle Tollekniv Birch Handle Hunting Knife - HE61
  Helle Wind Hunting & Skinning Knife - #180   Helle Wind Hunting & Skinning Knife - #180
Hubertus
  Hubertus 440c Layered Wood & Leather Large Hunter - 57403BR18   Hubertus 440c Layered Wood & Leather Large Hunter - 57403BR18
  Hubertus German Hunter's Short Sword - 21711HH25   Hubertus German Hunter's Short Sword - 21711HH25
  Hubertus Large Stag Folding Hunting Knife - 14300HH00   Hubertus Large Stag Folding Hunting Knife - 14300HH00
  Hubertus Special German Hunter's Short Sword - 21612HH27   Hubertus Special German Hunter's Short Sword - 21612HH27
  Hubertus Stag Multiblade Folding Hunting Knife - 13354HH00   Hubertus Stag Multiblade Folding Hunting Knife - 13354HH00
  Hubertus Stag Multiblade Folding Hunting Knife - 13391HH00   Hubertus Stag Multiblade Folding Hunting Knife - 13391HH00
Joker
  Joker Special Stag Boar Hunting Knife - CN-42   Joker Special Stag Boar Hunting Knife - CN-42
  Joker Special Wood Hunting & Skinning Knife - CR41   Joker Special Wood Hunting & Skinning Knife - CR41
  Joker Stag Cowboy Bowie Knife - CC-35   Joker Stag Cowboy Bowie Knife - CC-35
Kizlyar
  Kizlyar DV-2 Military Fighting Hunting Knife - KUL11111   Kizlyar DV-2 Military Fighting Hunting Knife - KUL11111
  Kizlyar Large Scorpion Vs. Spider Hunting Knife - KUL10321   Kizlyar Large Scorpion Vs. Spider Hunting Knife - KUL10321
  Kizlyar PUMA Walnut Hunting Knife - KUL32536W   Kizlyar PUMA Walnut Hunting Knife - KUL32536W
  Kizlyar Special Drofa Engraved Hunting Knife - K50338   Kizlyar Special Drofa Engraved Hunting Knife - K50338
  Kizlyar Terek -2 Russian Hunting Knife - KLU32436   Kizlyar Terek -2 Russian Hunting Knife - KLU32436
  Kizlyar Terek Dog & Marsh Etch Hunting Knives - KUL10631   Kizlyar Terek Dog & Marsh Etch Hunting Knives - KUL10631
  Kizlyar U-5 Nordic Hunting Knife - K30534   Kizlyar U-5 Nordic Hunting Knife - K30534
Linder
  Linder Crocodile Hunter Hunting Knife - Nr. 203625   Linder Crocodile Hunter Hunting Knife - Nr. 203625
  Linder Crown Stag Old Western Bowie Knife - Nr. 122418   Linder Crown Stag Old Western Bowie Knife - Nr. 122418
  Linder Fine Stag Bowie Knife - Nr. 196020   Linder Fine Stag Bowie Knife - Nr. 196020
  Linder Fine Stag Mark II Hunting Knife - Nr. 107515   Linder Fine Stag Mark II Hunting Knife - Nr. 107515
  Linder Huge Special Etched Bowie Knife - Nr. 177525   Linder Huge Special Etched Bowie Knife - Nr. 177525
  Linder Iisakki Original Horse Head Puukko Hunting Knife - Nr. 492156   Linder Iisakki Original Horse Head Puukko Hunting Knife - Nr. 492156
  Linder Iisakki Original Lapland Hunting Knife - Nr. 495218   Linder Iisakki Original Lapland Hunting Knife - Nr. 495218
  Linder Iisakki Original Puukko Hunting Knife - Nr. 491156   Linder Iisakki Original Puukko Hunting Knife - Nr. 491156
  Linder Kentucky Stag Bowie Knife - Nr. 101020   Linder Kentucky Stag Bowie Knife - Nr. 101020
  Linder Miniature Stag Hunting Knife - Nr. 440305   Linder Miniature Stag Hunting Knife - Nr. 440305
  Linder Perfect Cocobolo Skinning Hunting Knife - Nr. 120308   Linder Perfect Cocobolo Skinning Hunting Knife - Nr. 120308
  Linder Special ATS-34 Cocobolo Hunting Knife - NR. 103110   Linder Special ATS-34 Cocobolo Hunting Knife - NR. 103110
  Linder Special Crown Stag Collector Bowie Knife - Nr. 206820   Linder Special Crown Stag Collector Bowie Knife - Nr. 206820
  Linder Special Yukon Bowie Knife - NR. 171025   Linder Special Yukon Bowie Knife - NR. 171025
Lion Steel
  Lion Steel Olive Wood Folding Bird & Trout Knife - LS837UL   Lion Steel Olive Wood Folding Bird & Trout Knife - LS837UL
  Lion Steel Stag Folding Bird & Trout Knife - LS837CE   Lion Steel Stag Folding Bird & Trout Knife - LS837CE
Masahiro
  Masahiro 160mm Usuba Kitchen Knife - M10302   Masahiro 160mm Usuba Kitchen Knife - M10302
Mercury
  Mercury Special Stag Swing-guard Folding Bowie Knife - 8937-XC   Mercury Special Stag Swing-guard Folding Bowie Knife - 8937-XC
Miguel Nieto
  M. Nieto 440c Gran Lujo Series Micarta Hunting Knife - MN8601   M. Nieto 440c Gran Lujo Series Micarta Hunting Knife - MN8601
  M. Nieto 440c Jungla Series Leather Hunting Knife - MN9028   M. Nieto 440c Jungla Series Leather Hunting Knife - MN9028
  M. Nieto 440c Jungla Series Leather Hunting Knife - MN9501   M. Nieto 440c Jungla Series Leather Hunting Knife - MN9501
  M. Nieto 440c Olivo Series Olive Wood Hunting Knife - MN9801   M. Nieto 440c Olivo Series Olive Wood Hunting Knife - MN9801
  M. Nieto 440c Special Stag Cervato Hunting Knife - MN8701   M. Nieto 440c Special Stag Cervato Hunting Knife - MN8701
  M. Nieto ART SERIES Custom Hunting Bowie Knife - MNART3   M. Nieto ART SERIES Custom Hunting Bowie Knife - MNART3
Muela
  Muela Apache Large Stag Bowie Knife - MU00422   Muela Apache Large Stag Bowie Knife - MU00422
  Muela Special Field Master Stag Skinner - MU00420   Muela Special Field Master Stag Skinner - MU00420
  Muela Tejon Large Stag Hunting Knife - MU90043   Muela Tejon Large Stag Hunting Knife - MU90043
  Muella Bison Small Stag Hunting Knife - MU00425   Muella Bison Small Stag Hunting Knife - MU00425
Other Knives
  Herders Antique Table Fork Blade Blank - HER139   Herders Antique Table Fork Blade Blank - HER139
  Jeff Peck Custom Skinng & Hunting Knife - JCPHUNTER1A   Jeff Peck Custom Skinng & Hunting Knife - JCPHUNTER1A
  Jeff Peck Custom Skinning Knife - JCPHUNTER1B   Jeff Peck Custom Skinning Knife - JCPHUNTER1B
  Large Damascus Renaissance Dagger with File Work - DM1014   Large Damascus Renaissance Dagger with File Work - DM1014
  Large Stag & Damascus Bowie Knife - DM1006   Large Stag & Damascus Bowie Knife - DM1006
  Marbles Jigged Bone Foilding Bowie Hunting Knife - MR101   Marbles Jigged Bone Foilding Bowie Hunting Knife - MR101
  Medium Stag & Damascus Bowie Knife - DM1009   Medium Stag & Damascus Bowie Knife - DM1009
  Medium Stag & Damascus Hunting Knife - DM1015   Medium Stag & Damascus Hunting Knife - DM1015
  Stag & Damascus Navaja Hunting Knife w/ Filework - DM1024   Stag & Damascus Navaja Hunting Knife w/ Filework - DM1024
Puma
  Puma IP Scout Stag handle Hunting Knife - PU813900   Puma IP Scout Stag handle Hunting Knife - PU813900
Ros Arms
   Ros Arms Tiaga Large Hunting Fighting Knife - ROSTIAGAL   Ros Arms Tiaga Large Hunting Fighting Knife - ROSTIAGAL
  Ros Arms Artybash Medium Hunting Knife - ROSPP215   Ros Arms Artybash Medium Hunting Knife - ROSPP215
  Ros Arms Bison Tactical Fighting Knife - ROSPO505   Ros Arms Bison Tactical Fighting Knife - ROSPO505
  Ros Arms Cliff Hunting Skinning Knife - ROSCL   Ros Arms Cliff Hunting Skinning Knife - ROSCL
  Ros Arms Companion-2 Knife - ROSCOMP2   Ros Arms Companion-2 Knife - ROSCOMP2
  Ros Arms Federal-Super Military Fighting Knife - ROSFED1   Ros Arms Federal-Super Military Fighting Knife - ROSFED1
  Ros Arms Fox-1 Leather handle Hunting Knife - ROSFOX1   Ros Arms Fox-1 Leather handle Hunting Knife - ROSFOX1
  Ros Arms Fry-2 24kt Gold Gilded Hunting Knife - ROSFRY2   Ros Arms Fry-2 24kt Gold Gilded Hunting Knife - ROSFRY2
  Ros Arms Large Hunting Knife - ROSXX001   Ros Arms Large Hunting Knife - ROSXX001
  Ros Arms Messer1 24kt Gold Gilded Hunting Knife - ROSMSR1   Ros Arms Messer1 24kt Gold Gilded Hunting Knife - ROSMSR1
  Ros Arms Messer2 24kt Gold Gilded Hunting Knife - ROSMSR2   Ros Arms Messer2 24kt Gold Gilded Hunting Knife - ROSMSR2
  Ros Arms Racoon Hunting Knife - ROSPP206   Ros Arms Racoon Hunting Knife - ROSPP206
  Ros Arms Special Survival Bush Knife - ROSPM401   Ros Arms Special Survival Bush Knife - ROSPM401
  Ros Arms Sting 24kt Gold Gilded Hunting Knife - ROSSTNG   Ros Arms Sting 24kt Gold Gilded Hunting Knife - ROSSTNG
  Ros Arms Tiaga Large Hunting Fighting Knife - ROSTIAGAW   Ros Arms Tiaga Large Hunting Fighting Knife - ROSTIAGAW
Roselli
  Roselli Alaskan Eskimo ULU Knife & Stand - R740   Roselli Alaskan Eskimo ULU Knife & Stand - R740
  Roselli Carpenter's Hunting Knife - R110   Roselli Carpenter's Hunting Knife - R110
  Roselli Carpenter's UHC Carbon Steel Hunting Knife - R-210   Roselli Carpenter's UHC Carbon Steel Hunting Knife - R-210
  Roselli Grandfather Working Belt Knife - R120   Roselli Grandfather Working Belt Knife - R120
  Roselli Grandfather's Special UHC Carbon Steel Hunting Knife - R-220   Roselli Grandfather's Special UHC Carbon Steel Hunting Knife - R-220
  Roselli Grandmother Belt Utility Knife - R130   Roselli Grandmother Belt Utility Knife - R130
  Roselli Hunting & Skinning Carbon Steel Knife - R100   Roselli Hunting & Skinning Carbon Steel Knife - R100
  Roselli Leuku Hand Forged Large Hunting Knife - R150   Roselli Leuku Hand Forged Large Hunting Knife - R150
  Roselli Little Carpenter Childrens Safety Knife - R140   Roselli Little Carpenter Childrens Safety Knife - R140
  Roselli Special UHC Carbon Steel Hunting Knife - R-200   Roselli Special UHC Carbon Steel Hunting Knife - R-200
  Roselli UHC Ultra High Carbon Steel Bear Claw - R231   Roselli UHC Ultra High Carbon Steel Bear Claw - R231
Sheffield Knives
  A. Wright Stag Whittlers Knife - AWSTWTLR   A. Wright Stag Whittlers Knife - AWSTWTLR
Vintage Knives
  Antique Stag Hand Made Hunting Knife - OW0807c   Antique Stag Hand Made Hunting Knife - OW0807c
  Lat 19th Century Phillipine Moro Knife - OW0810   Lat 19th Century Phillipine Moro Knife - OW0810

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: bülent bulaycı( bulaycigmail.com ), 02.03.2013, 19:10 (UTC):
bıçak çelikleri konusunda uzun zamandır okuduğum en derli toplu doyurucu metin.teşekkürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

 
  Bugün 8 ziyaretçi (49 klik) kişi burdaydı! www.avkani.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
SİTEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN TÜM AVCI DOSTLARIN TAVSİYELERİNİ BEKLERİZ..... www.avkani.tr.gg